klik hier

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

in samenwerking met collega's uit

 • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
 • UNIVERSITEIT GENT
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 • UNIVERSITEIT LIMBURG

stellen voor:

UWiD

Universitair Wetenschappelijk instituut voor Drugsproblemen

Informatie

Een elektronische interventie voor studenten met riskant of problematisch alcoholgebruik
Vijftien jaar registratie van geverbaliseerde druggebruikers in Vlaanderen en Brussel: 1990-2004
Grootschalige enquête naar het middelengebruik in het Antwerpse Studentenmilieu

Rapport: Onderzoek naar evidence based cannabispreventie in Vlaanderen
Affiche UWID

Welkom op de webpagina's van UWiD. Deze pagina's bevatten informatie over de verschillende onderdelen van het wetenschappelijk instituut en de werking ervan.
Gerichte informatie over elk van de pijlers vind je links in de selectiekolom (onderzoek, onderwijs, dienstverlening). Hier vind je ook de activiteitenagenda.
Waar UWiD voor staat, de strategie (planning) vind je via UWiD.
De leden van het dagelijks bestuur vind je via Contact.

Publicaties: brochure pdf tekst


Onderzoek

In hogere sferen? Volume 1 - In hogere sferen? Volume 2
Een onderzoek naar het middelengebruik bij Antwerpse studenten.

'Een alcohol- en drugbeleid op de campus' - mei 2010

'De attitude van de Antwerpse studentenpopulatie tegenover alcoholtesters en rijden onder invloed' - april 2010

'Evaluatie van een 24 uur niet roken actie' - februari 2010
Het gaat om een onderzoek naar stoppen met roken door rokers de uitdaging te laten aangaan om 24 uur niet te roken. Het onderzoek werd uitgevoerd door UWiD in opdracht van het VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie).

Eindrapport Haalbaarheid subsitutieverstrekking door huisartsen in Antwerpen SODA - UWiD - UA 29/10/2009.
'Substitutieverstrekking voor opiaatgebruikers in de huisartsenpraktijk in Antwerpen'is een onderzoek dat UWiD uitvoert in opdracht van SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen)

Een onderzoek naar de haalbaarheid.

Jessica Fraeyman (1)
Linda Symons (2)
Lieve Peremans (2)
Paul van Royen (2)
Guido Van Hal (1)

Achtergrond

In 2006 is er een bevraging gebeurd bij 158 apothekers in Antwerpen- stad, dit zijn 56,8% van al de apothekers in die regio. Slechts 11% rapporteerde nog nooit eerder substitutie voor opiatengebruikers te hebben afgeleverd; 64% verschafte een vervangingsmiddel voor minstens één patiënt in de afgelopen maand en 78% in het afgelopen jaar. Over het algemeen staan de bevraagde apothekers positief ten opzichte van de substitutieverstrekking.

Er is echter weinig geweten over de houding en meningen van huisartsen in Antwerpen ten opzichte van de haalbaarheid van de behandeling van opiatengebruikers met vervangingsmiddelen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen spelen immers een belangrijke rol in de uitvoering van substitutiebehandeling. Deze probleemstelling gaf de aanleiding tot het opzetten van dit onderzoek op vraag van SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen).

Methode

Als voorbereiding op het onderzoek werd een internationaal literatuuronderzoek gedaan met als onderwerp: substitutieverstrekking door huisartsen en andere eerstelijnsdiensten (drughulpverleningcentra) met de focus op effectiviteit en haalbaarheid.

Om informatie te verkrijgen over de houding en meningen van huisartsen werd de techniek van de focusgroepdiscussies gehanteerd. Huisartsen werden gerekruteerd in de regio stad Antwerpen (alle districten inclusief het district Antwerpen).

De onderwerpen besproken in de focusgroepen waren: algemene kenmerken van de opiatengebruikers, de verschillende aspecten van substitutiebehandeling, de wetgeving hieromtrent en de voordelen, knelpunten en voorwaarden voor de haalbaarheid van substitutieverstrekking binnen de huisartsenpraktijk voor de patiënt, de huisarts en andere patiënten in de praktijk.

Knelpunten en suggesties die voortkomen uit de resultaten van de focusgroepen zullen getoetst worden bij een beperkte groep stakeholders. De lokale beleidsvoerders, de Koninklijke Antwerpse Apothekers Vereniging (KAVA), de Antwerpse crisisopvang voor druggebruikers (EPSI), de directeurs van de gespecialiseerde centra voor drughulpverlening, een verantwoordelijke van OCMW van Antwerpen, het Huisartsen Navormingsinstituut Antwerpen en de Provinciaal Geneeskundige commissie zullen bevraagd worden in een persoonlijk interview.

Stand van zaken onderzoek

Een eerste versie van het literatuuronderzoek werd afgerond en zal aangevuld worden met de meest recente onderzoeken gedurende het verdere verloop van het project. Momenteel worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek verwerkt en worden de interviews met de stakeholders gepland. Verdere resultaten zullen bekendgemaakt worden na afloop van het onderzoek.

Timing onderzoek: januari 2009- eind 2009

Eindrapport van het onderzoek naar de evaluatie van een federale alcohol- en drugpreventiecampagne in opdracht van iDA (Informatie over Drugs en Alcohol)

15/04/2008 - 30/06/2008: eentjeteveel.be

 • Begin april 2008 is het project eentjeteveel.be van start gegaan.

  De site richt zich naar alle Antwerpse studenten. Op de site vinden ze een test waarmee ze hun alcoholgebruik kunnen testen. Op basis van hun antwoorden krijgen ze persoonlijke feedback, die hen informeert over hun alcoholgebruik en eventueel advies geeft. Zij krijgen ook de kans om verdere stappen te ondernemen na de test: zij kunnen een vragenformulier invullen, dat onmiddellijk naar de studentenbegeleider van hun campus verstuurd wordt.

  Verder vinden ze allerlei informatie over seks en alcohol, waar kan ik terecht? hoeveel mag ik drinken? tips voor vrienden ...

  De centrale doelstelling van dit project is bij de studenten die risicovol of problematisch alcohol gebruiken de motivatie aanwakkeren om hun alcoholgebruik te minderen en de bereidheid om hulp te zoeken te vergroten.

  Neem eens een kijkje op onze site: www.eentjeteveel.be

  Meer informatie: jessica.fraeyman@ua.ac.be

Activiteiten

 • 1st European Symposium on Substance Use and Abuse among University Students.
  Epidemiology, determinants and interventions
  26-27-28 November 2008
  University of Antwerp (Belgium)
  www.essus.org